О мероприятиях относительно обеспечения энергетической безопасности Украины

Розпорядження Президента України

Про заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України

З метою зменшення енергетичної залежності держави:

1. Кабінету Міністрів України:

1) до 5 листопада 2005 року проаналізувати хід виконання програм розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу, державної підтримки розвитку нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії, малої гідро- та теплоенергетики, енергозбереження, в тому числі ефективність використання коштів, виділених на їх виконання, розглянути питання доцільності дальшого виконання цих програм та за результатами вжити відповідних заходів;

2) до 15 листопада 2005 року:

доопрацювати за участю Національної академії наук України та подати на розгляд Ради національної безпеки і оборони України проект Енергетичної стратегії України до 2030 року, передбачивши в ньому курс на впровадження енергозберігаючої моделі розвитку економіки;

подати на розгляд Ради національної безпеки і оборони
України:

інформацію про заходи, вжиті центральними органами виконавчої влади у сфері енергозбереження, зокрема щодо використання нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії, запровадження механізмів стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій, ощадливого споживання енергоресурсів, а також відповідні пропозиції щодо вирішення проблемних питань у зазначеній сфері;

пропозиції щодо забезпечення вітчизняних споживачів енергетичними ресурсами українського походження, зокрема за рахунок збільшення рівня використання нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії;

3) розробити і затвердити до 1 грудня 2005 року:

  • порядок формування єдиного енергетичного баланс у держави і проведення моніторингу його показників;
  • заходи щодо підвищення експортного потенціалу галузей паливно-енергетичного комплексу;

4) вжити до 1 січня 2006 року в межах своєї компетенції необхідних заходів щодо прийняття відповідних нормативно-правових актів, передбачених Законом України “Про угоди про розподіл продукції” ( 1039-14 ).

2. Раді національної безпеки і оборони України:

1) до 1 грудня 2005 року проаналізувати матеріали, подані Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 2 пункту 1 цього Розпорядження, та за результатами такого аналізу підготувати і подати в установленому порядку пропозиції щодо вирішення проблемних питань у паливно-енергетичній сфері;

2) розробити до 1 січня 2006 року порядок визначення рівня енергетичної безпеки України та проведення моніторингу його показників.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити і затвердити до 1 січня 2006 року заходи щодо скорочення енергоспоживання та впровадження енергозберігаючих технологій, розвитку нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 20 жовтня 2005 року
N 1199/2005-рп