Об утверждении Порядка использования средств

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А

від 22 лютого 2006 р. N 183

Київ

Про внесення змін до постанови

Кабінету Міністрів України

від 25 серпня 2004 р. N 1102

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1102 ( 1102-2004-п ) “Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для надання підтримки новоствореним фермерським господарствам та фермерським господарствам з відокремленими садибами” (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2269; 2005 р., N 22, ст. 1207) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 22 лютого 2006 р. N 183

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. N 1102
( 1102-2004-п )

1. У постанові:

  • у назві слова “новоствореним фермерським господарствам та фермерським господарствам з відокремленими садибами” замінити словами “фермерським господарствам”;
  • у пункті 1 слова “новоствореним фермерським господарствам та фермерським господарствам з відокремленими садибами” замінити словами “фермерським господарствам”, а слова і цифри “і ввести його в дію з 1 січня 2005 року” виключити;
  • у пункті 2 слова і цифри “починаючи з 2005 року” виключити, а слова “новостворених фермерських господарств та фермерських господарств з відокремленими садибами” замінити словами “фермерських господарств”.

2. У Порядку, затвердженому зазначеною постановою
( 1102-2004-п ):

1) у назві Порядку слова “новоствореним фермерським господарствам та фермерським господарствам з відокремленими садибами” замінити словами “фермерським господарствам”;

2) пункт 1 та абзац перший пункту 2 після слів “з відокремленими садибами” доповнити словами “іншим фермерським господарствам”;

3) абзац третій пункту 2 після слів “фермерських господарств” доповнити словами “в тому числі”;

4) у пункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

“3. Фінансова підтримка на безповоротній основі надається новоствореним фермерським господарствам та фермерським господарствам з відокремленими садибами для компенсації витрат, пов’язаних з:”;

у підпункті 3 слова “та будівництвом” замінити словами “будівництвом і реконструкцією”;

5) абзац перший пункту 5 замінити абзацами такого змісту:

“5. Фінансова підтримка на поворотній основі надається у розмірі, що не перевищує 100 тис. гривень, на конкурсних засадах із забезпеченням виконання зобов’язання щодо повернення коштів:

  • новоствореним фермерським господарствам та фермерським господарствам з відокремленими садибами – строком від трьох до п’яти років для виробництва, переробки і збуту виробленої продукції, провадження виробничої діяльності;
  • іншим фермерським господарствам – строком до п’яти років для придбання техніки, обладнання, поновлення обігових коштів, виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, будівництва та реконструкції виробничих і невиробничих приміщень, у тому числі житлових (загальною площею не більш як 125 кв. метрів), для закладення багаторічних насаджень, розвитку кредитної та обслуговуючої кооперації, зрошення та меліорації
    земель”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;

6) пункт 12 викласти в такій редакції:

“12. Фонд щомісяця до 10 числа наступного періоду надсилає Мінагрополітики звіт про використання бюджетних коштів за встановленою Міністерством формою.

Мінагрополітики аналізує ефективність використання бюджетних коштів і подає звіт Мінфіну до 15 числа зазначеного періоду”.